Foreløpig status for antall registrerte valper onsdag, er 79 valper i Snøhetta-området, i Oppdal, Dovre og Lesja. I tillegg er det registrert 17 valper i Knutshø-området.

Valpene i Snøhetta-området er fordelt på 10 kull, og det er regnet som minimumsantall. Tellingen pågår noen uker til, men også Nina Eide i NINA har tro på et rekordår, selv om hun syns det er tidlig i tellingen å dra en konklusjon.

I 2013 var det rekordår for antall valper i Snøhetta-området siden utsettingen av fjellrev startet i 2007. Da var det registrert 98 valper.

Fjellrevkull på Dovrefjell. (Foto © Jan Ove Gjershaug/NINA) Foto: Lokalavisa Vigga