I følge Tord Bretten i Statens Naturoppsyn er fem moskuskalver funnet døde siste par ukene, antagelig av lungebetennelse. Forråtnelsesprosessen skjer fort, og det er kun et par dyr det er bekreftet betennelse på lungene på.

Selv om det er mange dyr som er funnet døde i en begrenset tidsperiode, tror ikke Bretten det er snakk om en epidemi.

– Det var også tre kalver som døde på lignende vis i fjor. I 2006 og i 2012 var det både voksne dyr og kalver som ble rammet, sier Bretten.

Møtte moskus ved Grynningen

Det er også mange moskuser som har vandret ut langt utenfor kjerneområdet. Det er observert tre dyr er observert ved Sørhella på Dalsida i Lesja siste tiden, og Inga Marie Brustuen møtte dyrene torsdag. Hun og mannen fisket på Grynningen, en del av Aursjøen, og to av dyrene beitet ved Grøven.

– Vi vet det har vært observert en kalv med disse to, men den så vi ikke nå, forteller Brustuen.

Det går høylandsfe på Dalsida, men da de kom, forsvant moskusene oppover lia.

– De løp vekk da de hørte bjella til kjøttfeene, forteller Brustuen, som mener at moskusene ikke hører hjemme på Dalsida så langt utenfor kjerneområdet sitt.

Vandrer ut under brunst

Bretten forteller at de vet om over ti moskusdyr som har vandret ut. De befinner seg på utsiden av kjerneområdet, som er 340 kvadratkilometer fordelt på Dovre, Oppdal og 19 kvadratkilometer i Lesja kommune. De utvandrede moskusene befinner seg blant annet på Dalsida, ned mot Isfjorden og i Torbudalen.

– Det er brunsttid, og da vandrer moskusoksene ut for å finne seg ku. Onsdag skjøt vi en okse som vandret ut til Lønseth på Oppdal, sier Bretten.

Moskusens nærmeste artsfrender  er i Sverige og på Grønland. Skinnet og hodet av oksen er allerede solg  til en kar i Thailand. Råvarer fra moskusen er ettertraktet, og Bretten forteller at Viltfondet har en liste med personer som vil kjøpe deler av moskusen, som er lenger enn det er dyr på Dovrefjell.

Rekordstor stamme

Hittil i år er det skutt 12 dyr, av dem som har vandret ut fra kjerneområdet. I tillegg er ni moskuser påkjørt av toget, og åtte moskuser er funnet døde i fjellet.

– Det er normal utvandring i forhold til stammestørrelsen. Men stammen er rekordstor, så det kan virke som det er mange, forteller Bretten.

SNO kommer ikke til å gjøre noe med moskuser som vandrer ut i fjellområdene. Hvis de slår seg til ro i områder utenfor kjerneområdet eller skaper konflikt med tett bebyggelse, lever de et farlig liv.

– Vi får mange spørsmål om den er farlig, men det er et veldig rolig og fredelig dyr så lenge en holder seg på avstand, betrygger Bretten.