- Den økonomiske ryggsekken vart for tung, seier styreleiar Marin Killi om bakgrunnen for konkursen.

Han har vore inne i selskapet som styreleiar i eit år.

Snuoperasjon

Styreleiaren fortel at papira vart sendt til Nord-Gudbrandsdal tingrett førre torsdag. Konkurs vart opna dagen etter, i følge brreg.no.

- Er det snakk om stor gjeld, Killi?

- Det er ganske stor gjeld, der Nordea bank på Lillehammer er største kreditor. Kreditorlista er lang, seier han.

Advokat Tor Kolden er bubestyrar for konkursboet. Han kan melde om at det har vore gjort ein solid jobb frå styreleiar si side for å snu selskapet.

I følge Kolden er det så langt 26 kreditorar. Det kan fort vera fleire. Gjelda skal vera på omlag 2.4 millionar kroner, og verdiane avgrensar seg til eit lite varelager og driftstilbehør, alt teke i pant av banken.

- Lik i skåpet

Bubestyrar manglar enno heile oversikta, og seier at opplysningane så langt baserer seg på opplysningane frå selskapet sjølv.

- Det var nok eindel lik i skåpet, som ikkje styreleiar visste om, seier Kolden.

- Har det vore ulovlegheiter, slik du kan sjå?

- Ikkje knytt til styreleiar, men det ser ut til å vera visse disposisjonar mellom selskapet og dagleg leiars private kostnader, men dette er noko vi må greie ut, seier Kolden.

Den fulle oversikta i høve til lønsutbetalingar manglar også enno. Det har vore to tilsette i selskapet, og i tillegg kan det vera sesonghjelp som kan ha uteståande.

- Dei vil bli tilskrivi, slik at dei får høve til å fremja krav, seier Kolden.

Ingen kommentar frå eigar

Killi seier til Vigga før helga at han hadde trudd dei skulle greie seg over kneika, men i møte med banken førre veke vart det klart at det ikkje vart mogleg.

Eigaren ønskjer ikkje å kommentere disposisjonane eller noko anna i høve til konkursen. Thomas Haug var eineeigar og dagleg leiar i selskapet, og har drivi kafe/pub/kro ved sentralplassen på Dombås sidan 2010. På telefon til Vigga onsdag, ønskjer ikkje han å uttale seg om saka før skiftesamlinga.

Bygget som Torvkroa har hatt drifta i, tilhøyrer Dombås Eiendomsutvikling AS/Lot Eiendom AS.

Skiftesamling vil bli halde den 15. desember.