Hvorfor er det visse grupper som sjelden, om ikke aldri, blir hørt? Dette spørsmålet er betimelig å stille etter at Vigga igjen presenterer en barnehage der forholdene er under enhver kritikk. Denne gang er det Kjøremgrenda barnehage i Lesja kommune, en barnehage som stod ferdig i 2004. Alt skulle ligge til rette for fornøyde ansatte, fornøyde foreldre og ikke minst god boltreplass og gode fysiske rammer for ungene. Men den gang ei. Denne barnehagen har måtte fire på alle ønsker og svært mange behov er ikke blitt imøtekommet. Barnehagen er for liten, den er uferdig, og har allerede hatt behov for mye vedlikehold til tross for at den er ny.

Situasjonen i Kjøremgrenda barnehage er dessverre skremmende lik situasjonen vi så i Dombås barnehage, avdeling Svingen for et år tilbake. Også der var arbeidsforholdene til de ansatte ganske håpløse. Likevel var det en trøst at lokalene der kun var midlertidige. Det kan man dessverre ikke si om Kjøremgrenda. Den er relativt ny og foreldrene vet at det derfor vil være vanskelig å få gjennom de sårt tiltrengte forbedringene.

Det er på sin plass å stille spørsmål ved hvorfor det ble vedtatt en så dårlig ramme for denne barnehagen når de to andre i kommunen er av en helt annen standard? Dette handler ikke om at foreldre i Kjøremgrenda ikke unner Lesjaskog og Kjyrkjebygda å ha gode, romslige og velutstyrte barnehager, men det handler om at barn i en og samme kommune bør ha likt tilbud.