Nybygget på Lesja sjukeheim blir litt forsinka

foto