Dovre kommune er nå anmeldt for dette. Jørn Morten Sletta ved Lesja Dovre lensmannskontor bekrefter at det har kommet inn en anmeldelse i saken.

- Fryktelig uheldig

Politijurist Stine Rigmor Grimstad ved Innlandet politidistrikt har foreløpig kun hørt om saken.

- På generelt grunnlag vil jeg si at dette er fryktelig uheldig. Vi må se nærmere på dokumentasjonen og snakke med de involverte før vi kan si noe mer om denne saken. Generelt er det ikke alltid grunnlag for å straffe noe, men dersom noen lider tap kan det være grunnlag for erstatningsplikt, sier Grimstad.

Stort dokument

Dokumenter er et 500 sider langt PDF-dokument som inneholder oversikter over alle eiendommer i Dovre. Det skal brukes i forbindelse med eiendomsskattprosjektet i Dovre. I dokumenter er eier oppført med personnummer og adresse, samt at det står gardsnummer, bruksnummer, feste- og seksjonsnummer.

Følger opp

Ordfører Bengt Fasteraune tok affære med en gang han fikk høre om dokumentet.

- Det har skjedd en menneskelig glipp her. Vi kommer til å sjekke hvem som har hatt tilgang til dette dokumentet, sier Fasteraune.

Han kjenner ikke til at saken har blitt anmeldt. Fasteraune sier de nå vil følge opp saken, blant annet med Datatilsynet.

- Det er også en naturlig konsekvens at vi ser på våre rutiner. Da vi ble varslet om dette brevet ble vi opptatt av å begrense skadeomfanget, sier Fasteraune.

-Menneskelig svikt

- Dette er en menneskelig svikt, sier rådmann Halvor Nissen.

Han beklager sterkt det som har skjedd.

- Det som er lagt ut er ikke sensitiv informasjon, men dette er uheldig og vi beklager det sterkt, sier rådmannen.

Det 500 sider lange dokumentet lå i følge rådmannen ute på kommunens postlister fra rundt klokken 14 til klokken 21, fredag 11. august. Dovre kommune har undersøkt hvor mange som har sett dokumentet før det ble fjernet, det dreier seg om to forskjellige IP-adresser. Nissen sier det rett og slett er en glipp, og ingen systemfeil hos kommunen.

Reagerer sterkt

Øyvind Frich oppdaget dette sent fredag kveld. Han tok da kontakt med ordfører Bengt Fasteraune. Etter ti minutter var det 500 sider lange dokumentet fjernet. Frich reagerer på dette, både som privatperson og som politiker.

- Her advares det mot ID-tyverier, også legger kommunen ut personnummer og adresser på nett. Dette er noe av det mest alvorlige man kan gjøre, sier Frich.

Han mener det er det samme hvor lenge listene har ligget ute på postlistene, og advarer mot at dette er noe som kan bli brukt til ID-tyveri i både kort og lang framtid. Han sier slike lister selges for store summer. Han vil selv prøve å skaffe seg ID-forsikring, dersom dette ikke er for sent. Frich mener det er viktig at alle som er hjemmelshavere til eiendommer i Dovre får vite om dette, slik at de kan ta grep for å beskytte seg selv.