Dette er i tråd med et vedtak Fylkestinget gjorde før nyttår, der Fylkesrådmannen ble bedt om å senest høsten 2018 legge fram forslag om struktur- og driftsendringer innen videregående opplæring tilpasset ressursrammene i Fylkesbudsjett 2018 - 2021.

Forskjellsbehandling

Kommunestyrene i Lesja og Dovre sendte i forrige uke et brev til fylket. Her understreket de lokale politikerne de mener de kommer med klare prioriteringer, og et ønske om et skoletilbud på Dombås for vg1 også til høsten. De mener at de også har kommet med konkrete innspill for hva som kan gjøres for å skape vekst.

– Det er ikke lenger snakk om klasser og antall elever, eller såkalt dimensjonering. Dette er forskjellsbehandling av skolesteder som kommer klart til uttrykk når man ser på antall elever på studiespesialisering på avdeling Otta og Dombås. Dette er en ren strukturdebatt, der det virker som målet er å gjøre det maksimalt vanskelig å drive en utviklingsrettet skole på Dombås i framtida, skriver kommunestyrene.

Krevende problemstilling

– Jeg har forståelse for at det skaper frustrasjon at klasser ikke sette i gang på grunn av lave søkertall, men vi ser nå konkrete utslag av elevstallsnedgangen. Fylkestinget vil bli nødt til å ta stilling til nye krevende problemstillinger, og det vil bli lagt fram en sak fra fylkesrådmannen om skolestruktur og eventuelle endringer i nær framtid. Det forventer jeg er en ny sak som vil skape stort engasjement, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen. (Ap)

Tærer på

De ansatte på Nord-Gudbrandsdal videregående skole (NGVGS) avd. Dombås begynner å bli slitne av den gjentagende strukturdebatten. Avdelingsleder, Dirk Wolf, sier både ansatte og elever er inne i en tung periode etter vedtaket som ble gjort i fylkesutvalget.

– Det er mange som har kjempet en kamp i mange år, og dimensjonering er hele tiden et tema. Det skaper en usikkerhet som tar fokus, vi har egentlig andre ting å gjøre, sier Wolf.

Åpen prosess

Han har vært leder for denne avdelingen i tre år, og strukturdebatten har hele tiden vært til stede. Wolf sier at dette er noe de nå snakker med åpent om, og at de prøver å finne løsninger i fellesskap.

– Det er viktig at alle har mulighet til å delta i debatten, sier han.

Forandring for de ansatte

Planene var lagt for at det skulle starte en 1. klasse på Dombås til høsten. Nå har det blitt lagt nye planer. Det er for de ansatte konsekvensen er størst. 35 undervisningstimer blir borte fra Dombås, flere ansatte må nå jobbe på to avdelinger innad på Nord-Gudbrandsdal videregående skole.

– Vi skal prøve å unngå overtallighet, sier Wolf.

Han opplever prosessen mellom avdelingene som konstruktiv, der de sammen prøver å løse utfordringene som kommer og opplever det ikke som kamp mellom avdelingene.

– Vi er en skole og står sterkere sammen. Avdelingen på Dombås har en sterk betydning for lokalsamfunnet. Da er det andre perspektiv, og det stilles andre krav, sier Wolf.

Han sier at han skjønner at det er forventninger om at ledelsen skal ha en mening om de politiske vedtakene, men sier de har retningslinjer og føringer de må forholde seg til.

Blir politikk

Rektor ved NGVGS, Kristin Undseth, ser også virkningen debatten har på alle tre skolesteder.

– Skolestruktur her i regionen blir politikk veldig rask. Men det er ikke mitt bord å kommentere det politiske, sier hun.

Undseth sier det er elevene som er i fokus, og at lærerne som er tilsatt gjør en like god jobb samme på hvilket sted de underviser.

– Jeg forutsetter at de som fatter beslutninger er klar over konsekvensene vedtakene har, på alle nivå, sier hun.

Snakker med Vinstra

Det er knappe tre mil mellom de videregående skolene på Otta og Vinstra. Undseth sier det er samtaler om mulige samarbeid både på rektor og avdelingsledernivå, men at dette foreløpig ikke har ført til noe.

Undseth sier det er vanskelig å drive skole når det ikke er langsiktige planer, og at et er utfordrende når det kommer nye vedtak. Om møtet og et eventuelt vedtak i fylkestinget i juni har noen innvirkning på kommende skoleår vet hun ikke.

Får søke på nytt

Hva slags tilbud som skal lyses ut for høsten 2019 blir bestemt før jul. De som søkte til tilbud som ikke blir startet, som på Dombås, har mulighet til å søke studieplass på nytt med frist 25. mai.