De 18 fjellstyrene er bredt representert, og på dagsorden står blant annet forenklet utmarksforvaltning og revideringen av fjelloven. Her er blant annet lokale rettigheter for jakt og fiske som er sentrale tema.

– Fjellstyret har inntrykk av at rettighetene til innbyggere i kommunen blir ivaretatt, forteller Tor Skattebo, styreleder for Fjellstyrene i Oppland.

Flere lokalforeninger under Norges Jeger- og Fiskeforbundet holder sterkere på rettighetene i innspill til revideringen av fjelloven. Det Skattebo mener er mer urbane lokalforeninger ønsker at flere utenbygds skal kunne få flere rettigheter.

– Realiteten er at færre fisker i bygdene, noe de blant har slitt med i Lesja, forteller Skattebo.

Nye fiskeregler

Lesja fjellstyre har revidert egne fiskeregler for å stimulere til mer fisking. Leder for fjellstyret, Jann Erik Dalum og daglig leder Tommy Sønsterud forteller at revideringen av fiskereglene er for å få økt rekrutteringen. Nå er det blant annet tillatt med stangfiske hele året, med unntak av bekker og elver fra 15. september til isen går på våren. Tiden for garnfiske er forlenget, men det er nå 13 vatn mot tidligere 11 som er unntatt garnfiske for utenbygdsboende.

– Av disse vatnene tar innenbygds ut nok fisk, forteller Sønsterud.

– Vi har fått inn mange gode innspill til reglementet i høringen, forteller Dalum.

Fjelloppsyn

Et annet tema som også blir diskutert på årsmøtet til fjellstyrene i fylket, er fjelloppsynet.

– Statens naturoppsyn og fjellstyrene går begge oppsyn, og det blir gjerne dobbelt opp, forklarer Skattebo.

Fjellstyrene ønsker flere av oppgavene med oppsyn selv. Statens Naturoppsyn kjøper i dag flere tjenester av lokale fjellstyrer.

I tillegg til fjellstyrene i Oppland, er Statsskog, iNatur og Norges Fjellstyresamband representert på årsmøtet.

– Det er veldig positivt å treffes på en slik samling, sier Sønsterud.