Jarle Bjølverud har hytte på Lesjaskog, og liker dårlig at det er en stadig voksende minkbestand.

– Forrige helg gikk jeg en tur langs Raumas bredder, der jeg går hver gang jeg er på Lesjaskog. Ved Håmårbrua kom det en stor mink svømmende over elva il en god fiskehøl for å hente lunsjen sin, forteller Bjølverud.

Det er ikke bare der Bjølverud har observert mink. Han har sett dyret flere steder på Lesjaskog. Samme helg var han på besøk hos en hytteeier på Bjorli, som tidligere fisket mye både i Rauma og Bøvra. Han hadde sluttet fordi det ikke ble noen fangst mer.

– Det ser ut til at minken får være i fred og da ødelegge fiskemulighetene spesielt i Rauma. Kommunen satser på hyttebygging og friluftsliv som det største trekkplaster til kommunen. Ski om vinteren, og friluftsliv, jakt og fiske om sommeren. For meg er det da forunderlig at ingen tar problemene med mink i naturen alvorlig, sier Bjølverud.

Han kommer med forslag om at «fiskepoliti» med ansvar for minkfeller hadde vært en god pensjonistjobb.

Jakt hele året

Minker er morsomme å se på men de er er, uønsket i norsk natur. Den er opprinnelig amerikansk, og har levd vilt etter at den både ble satt ut og rømte fra minkfarmer. Den er altetende, og spiser alt den klarer å hanskes med av størrelse.

– Det er skuddpremie på mink hele året, forteller Jon Nørstebø i Statens naturoppsyn (SNO)

Reglene for innenbygds og utenbygds er riktignok noe forskjellig, man må skaffe seg et jaktkort og det er bare innenbygds jegere som kan få skuddpremie. Nørstebø har ikke hørt om en spesielt økende minkbestand i Lesja, og sier det var et større problem på 80-tallet. Han mener likevel fiskebestanden i Lesja er såpass stor at minkens matauk ødelegger fisket, han sier det er verre for fugler med reir på bakken. Skuddpremien som ble innført på 80-tallet hadde stor virkning, på det uønskede dyret som er jaktbar hele året.

– Alle kan sette opp minkfeller. De selges på sportsbutikker, og man tjener raskt inn igjen en slik felle. Det er feller som fungerer aller best til minkfangst, sier Nørstebø.

På en død mink kan man innkassere 200 kroner.

– Vi er behjelpelig med veiledning. Minken er uønsket vesen, og vi ser på det som et problem, sier Nørstebø.