Sunde gjestet Dovre og Lesja krigsminnesamling under åpen dag lørdag, og hadde publikum i sin hule hånd da han øste av sin kunnskap om felttoget 1940. I 2020 er det 80 siden tyskerne invaderte Norge.

– Det er svært få tidsvitner som dere igjen. Dere må sørge for å la dere avhøre om det dere har sett. Fortell alt dere vet, sa Sunde, da det var publikums tur til å dele sine erindringer fra krigshandlingene i aprildagene 1940.

Sunde fortalte at det da blir planlagt en rekke arrangementer som skal gjøre kjent flere hendelser som tidligere har vært lite omtalt.

Sunde har gjennom hele livet hatt stor interesse for krigshistorie, og er vokst opp med historien nært på etter de mange hendelsene som hadde skjedd på hans hjemsted Moelv. Nå er han engasjert i å formidle krigshistorie, spesielt til ungdom.

– Det er mange paralleller mellom det skjedde da, og det som skjer i verden i dag. Det handler om å skape gode verdier, som igjen skaper holdninger, sa Sunde.

Han er stadig vekk invitert til krigsminnesamlinger slik som den på Dombås, og sier det blir lagt ned mye frivillig arbeid i å bevare historiene fra andre verdenskrig.

– Det er forskjellige hendelser på hvert sted, det viktige er at det blir bygd en bro til framtida, sa Sunde.

Han sa at det er få steder der et tysk anlegg er beholdt i så god stand som det krigsminnesamlingen på Dombås har på Hinden.

– Gjenstander og bilder blir nå solgt til privatpersoner på internett. Det er viktig at vi tar vare på det som er, sa Sunde.

Sunde fortalte salen om at det i forkant av krigsutbruddet ble bedt om midler til varme klær til en gruppe soldater. Det kom langt fra nok. Vedkommende som fikk midlene kjøpte da ett tonn ullgarn, som ble fordelt blant kvinner på Hedmarken. I løpet av kort tid hadde de strikket 10 000 ullplagg. De holdt også basarer og kakelotteri, og samlet inn nok til et feltsykehus.

Han fortalte om soldatene i 1.gardekompani som heroisk deltok blant annet i kampene på Lundehøgda mellom Ringsaker og Lillehammer. De hadde bare vært inne til militærtjeneste i tre uker før krigen brøt ut.

Han fortalte også om løytnant Brynjar Hammer fra Høylandet som blant annet kjempet i slagen på Midtskogen ved Elverum, kom seg over til England, fikk bidra i det engelske forsvaret, var med på D-dagen i Frankrike og til slutt falt i strid i Nederland i 1944.

Rune Nørstegård i Dovre Lesja kringsminnesamling var svært fornøyd med oppmøtet i Hinden leir. Det var mange menn med gråstenk i håret, men både kvinner, barn og ungdom kjente sin besøkelsestid. To av dem var May Gunn Gipling og Inger Lien fra Dovre. De hadde begge sitt første besøk på samlingen, og fant mye spennende å se på. Gipling har selv lånt ut gjenstander hun har funnet til samlingen.

– Da kommer det til nytte. Det har ingen verdi om det er gjemt på et loft hos meg, sa Gipling.

Utstillingene var åpne, det var demonstrasjon av knottmasking - men dagens store kuriositet var fransk. En liten panservogn, Renault UE, laget og bruk av den franske hæren. Den ble tatt av tyskerne, og muligens brukt av tyskerne i Narvik. Den ble kjøpt på auksjon i Stavanger etter krigen, og fraktet til Brøste der den nå eies av Lars Fransplass. Det har blitt gjort noen tilpasninger, blant annet ny motor og sete, slik at man slapp å sitte på gulvet. Slike vogner var brukt ved skyttergraver, det var dermed viktig at de var lave og ikke ruget i terrenget.

Arne Staurust og Sigurd K. Bø har med sine motorferdigheter fått start på den gamle franskmannen igjen. En annen kuriositet var det tyske feltkjøkkenet, der bakermester Wiggo Vasshaug Hansen stekte pizza på løpende bånd.