Det er 15 kommuner får toppkarakter fra Riksantikvaren for sitt arbeid med kulturminner, for fjerde gang. Lesja er eneste kommune fra Oppland. Også vår nabokommune Folldal er med.

-  I år er det mange kommuner som har forbedret sine resultater og klatret til topps i rangeringen. Vi gratulerer disse, og oppfordrer dem til å fortsette det gode arbeidet, sier riksantikvar Jørn Holme i en pressemelding.

Dette er de 15 beste kommunene i rangeringen er Asker, Brønnøy, Folldal, Haugesund, Hå, Karmøy, Kristiansand, Lesja, Odda, Oslo, Røros, Skedsmo, Suldal, Sørum og Trondheim. Med samme poengsum på ni poeng scorer de alle høyest på spørsmål om kompetanse, gode oversikter, planer og penger til kulturminner. Dovre kommune har fått ett poeng i kåringen.

Riksantivaren har sett på om kommunen bevilget penger til kulturminner/kulturmiljøer, knyttet til seg egen kulturminnefaglig kompetanse, har utarbeidet oversikt over verneverdige kulturminner/kulturmiljøer, har forankret kulturminner og kulturmiljøer forankret i planer og har samme, eller en økning, i antall dekar som er regulert til vern av kulturminner og kulturmiljøer.