Innlandstrafikk skal utreie betre kollektivløysing mellom Nord-Gudbrandsdal og Nord-Østerdal

foto