185 sider med butikkhistorie mellom to permer

foto