COVID-19 vil ifølge eksperter utvikle seg til barnesykdom