- For å overleva ein slik strukturprosess må ein ha gode argument, og dei argumenta må produserast. Lojale råvareleverandørar frå nærområdet, og tilsette som bidreg til ein  effektiv og rasjonell produksjon, har gjort at vi har levert eit solidt resultat gjennom fleire år, og det er tunga på vekskåla hjå konsernstyre og konsernleiing, meiner han.

Dei tilsette fekk beskjeden tidlegare i dag, og fabrikksjefen kan ikkje nekte for at det vart litt jubel, men samstundes har dei kollegialt i mente, at fleire anlegg  er med i strukturprosessen vidare.

- Men det var ein svært letta gjeng som mottok bodskapen i dag, seier Sveen.

Anlegget har 70 tilsette. Han understrekar nok ein gong verdien av lojale leverandørar.

- Om det hadde vore avskaling mot konkurrentar hadde det vore kroken på døra for oss, seier Sveen.

Nortura har heile 83 prosent av marknadsandelen i Nord- og Midt-Gudbrandsdalen.

Bakgrunn: Utgreiingar Nortura har gjennomført dei siste månadane syner  at det er mogleg å klare seg med færre slakteliner på Østlandet enn Nortura har i dag, og anlegget på Selsverket var eitt av dei som kunne stå for fall. Det fekk  folk til å mobilisera for slakteriet nok ein gong, og resultatet er no klart;  Otta blir berga.