Etter en prøveperiode på to år, ble det i en skolestyresak bestemt at elevene skulle få gå til sentrum i midttimen to ganger i uken, uten å ha noen bestemt tillatelse til det. Begrunnelsen for dette vedtaket den gangen, var blant annet at elevene, på vegne av og etter melding fra foresatte, hadde ulike ærender i sentrum. Det ble knyttet noen betingelser med denne nyordningen i 1993, med at elevene blant annet skulle gjennomføre fysisk aktivitet, med for eksempel turneringer i midttimen, som en kompensasjon for bydagene.

- Folk er mer mobile i dag, enn den gangen denne ordningen trådte i kraft. Derfor ser skolen positivt på at elevene fra høsten av ikke skal gå til Dombås sentrum, i midttimen, sier rektor ved Dovre ungdomsskole, Magne Vorkinn.

Foreldre har klaget

Denne ordningen skulle opp til vurdering i elevrådet en gang hvert skoleår. Hvis elevene ikke greide å gjennomføre aktiviteter i midttimen, skulle denne ordningen om bydag bli stoppet.

- Dette har skjedd flere ganger, og flere foreldre har opp gjennom årene klaget på denne ordningen, med hensyn til at ungene maser om penger, og de har vært bekymret over at det blir kjøpt mye usunn mat og drikke. Foreldrene har vært samstemte i at dette tiltaket bør fjernes, og de har uttrykt utålmodighet i forhold til verksettingen av denne bydag stoppen, sier Vorkinn.

For dårlig

– Saken har tidligere vært drøftet med Oppvekst-, kultur- og omsorgsstyret i Dovre kommune (OKO), både internt og ved ungdomsskolen, på foreldremøter, i FAU og med elevrådet. Bortsett fra elevrådet og de andre elvene ved skolen, er alle enige i at denne ordningen bør stoppes.

- Vi synes dette med bydag i midttimen to ganger i uken er helt topp, og skulle derfor ønske at dette ville fortsette, sier elevene som Vigga møtte, fra Dovre ungdomsskole.

- Dette er en fin ordning, hvis vi har noe vi må ordne i sentrum, sier Lene Marie Ulheim fra åttende klasse.

- Det er mye mer mat og velge i på butikken, enn i kantina på skolen vår, for der er det ikke mye godt, sier Vilde Sillibakken fra niende klasse.

- Hvis det blir større og bedre utvalg i kantinen på skolen, er det sikkert greit, at det blir slutt på bydag, sier Gabriela Avagian i niende klasse.

- Jeg synes det er for dårlig at det skal bli slutt på å gå til sentrum, og få dette pusterommet midt på dagen, sier Elise Hage fra niende klasse, noe de andre stiller seg bak.

- Godt med et avbrekk

Elevene forteller at de ikke er i sentrum hver uke, og i alle fall ikke når det er kaldt. Alle er de enige om at midttimen på skolen er kjedelig, og at det er alt for lite å finne på. De gangene de er i sentrum i midttimen, bruker de mellom 30 og 50 kroner hver gang, men det avhenger i hva de kjøper. Det går mye i skolebrød og iste, men noen kjøper seg også hamburgere, forteller denne gjengen.

- Det er noe å finne på bare når det er turneringer i midttimen, og det er jo nesten aldri. Det er forresten ikke så mange som er med på dem heller, for det skal jo godt gjøres å finne på noe som alle liker å drive med, sier elevene.

- Vi synes det er godt med et avbrekk i dagen, der vi kan gjøre akkurat hva vi vil en stund. Vi våkner liksom opp helt på nytt igjen, før siste delen av skoledagen begynner, og det er godt. Jammen er vi glade for at vi ikke skal gå her til høsten nå, sier Ingrida Nazaretian og Eskil Flateng fra tiende klasse, som i denne midttimen koste seg med hamburger.

Elevkantine

I reglene til ungdomsskolen står det at skolen ønsker å ha fokus på et sunt kosthold, derfor er det ikke lov til å bruke søtsaker, brus og tyggegummi på skolen. Skolen har ansvaret for elevene i hele skoletiden, også i friminuttene.

- Det er jo noen elever som følger reglene, men det er ikke mange, sier Bjørner Rykhus fra åttende klasse.

- Jeg synes vi må ta hånd om elevene i skoletiden, og da her på skolen. Det er ikke bestandig like lett å håndheve reglementet som gjelder på skolen under bydagen, selv om det stort sett går bra. Men vi ser jo at det blir kjøpt godteri og annen usunn mat. Nå skal skolen heller jobbe med å få på plass en god elevkantine, med god og sunn mat, og et godt midttime tilbud, med fysisk aktivitet, sier rektoren ved Dovre ungdomsskole.

- Jammen er vi spente på hvordan dette vil bli nå, og om kantinen vil bli så bra fra høsten av, som de lover, sier noen av elevene ved Dovre ungdomsskole.

– Det er foreldrenes skyld at det blir slutt på bydag, og det er dårlig gjort, for de skjønner ikke hvilken fin ordning dette er, sier elevene.

Disse elevene fra åttende og niende klasse, synes midttime-ordningen er topp slik den er nå. F.v. Bjørner Rykhus, Gabriela Avagian, Elise Hage, Lene Marie Ulheim, Vilde Sillibakken, Per Erik Holum og Per Erik Landheim. Foto: Lokalavisa Vigga