P { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); }P.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: "Arial Unicode MS",sans-serif; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: "Arial Unicode MS",sans-serif; font-size: 12pt; }

-->1. Hva er spesielt med en skipskatt?

2. Hva er rubella?

3. Hva kalles krysningen mellom en hestehingst og en eselhoppe?

4. Når startet TV2 sine sendinger?

5. Hva vil det si at dyr rater?

6. Hva kalles maskinen som høster korn?

7. Hva er hovedbestanddelen i desserten kalvedans?

8. Når en gammel dovring sier elding, hva mener han da?

9. Hvillken by kommer kronprinsesse Mette Marit fra?

10. Hva er en kimono?

Svar fra quizen onsdag:

P { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); }P.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: "SimSun"; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: "Mangal"; font-size: 12pt; }

-->