Møte om beitebruk, omstilling og rovdyr: Forvaltning på ville vegar

foto