14 uåpnede bekymringsmeldinger - ingen i Nord-Gudbrandsdalen