Her titter armeringsjernet fram under veidekket

foto