Fylkeskommunen har sagt nei - det blir ikke nedsatt fartsgrense her