Nå får landets andreklassinger billigere SFO - og 7000 barn får gratis barnehage

foto