Regjeringen vil se på omfang og utvikling av lave lønninger