Etter sommeren kommer det 30 nye ukrainske flyktninger til Lesja og Dovre

foto