Dette utgjør 2,4 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen i landet var på 2,6 prosent.

– Sammenlignet med utgangen av forrige måned var det nesten ingen endring i tallet på arbeidssøkere, og andelen helt ledige har holdt seg relativt stabil de siste seks månedene, sier avdelingsdirektør Hans Petter Emilsen i NAV Innlandet.

I Dovre var syv personer helt arbeidsledige i utgangen av oktober, mens det i Lesja er under fire. I Dovre tilsvarer det 0,6 prosent av arbeidsstyrken.

Av delvis ledige er det også under fire i Lesja, mens det i Dovre er 12 delvis arbeidsledige i slutten av oktober, eller én prosent av arbeidsstyrken.