Mange flyktningar kjem: – Vi ber arbeidsgjevarane i Lesja og Dovre tilby språk-praksisplassar