Megakrana gjorde nytt tungt løft: - Kaldt og utfordrende