Lesja kommune fekk avslag på utsleppsløyve for Bjorli renseanlegg – no klagar dei på vedtaket