Justisministeren på Dombås-besøk: – Jeg tar utfordringene her på stort alvor