Senter for Bygdekultur har fått seks millioner kroner av Sparebankstiftelsen