– Nå må forbrukerne få tydelig informasjon om hvor langt elbilene kan kjøre om vinteren, krever NAF og Forbrukerrådet.

NAF og Forbrukerrådet har lenge advart mot å se seg blind på bilens offisielle rekkeviddetall.

– Det annonseres med lekre bilder av elbiler på snø og en offisiell rekkevidde på 500 kilometer. Det er bare en del av sannheten, når den reelle rekkevidden i kalde temperaturer gjerne reduseres med en fjerdedel.

Det sier Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Han mener at forhandlerne i det minste må informere om den generelle reduksjonen i rekkevidde når det blir kaldt.

I NAFs Elbilmonitor fra januar i år svarte én av fem at de ikke vil kjøpe elbil på grunn av usikkerhet rundt elbilens rekkevidde vinterstid.

– Bedre og lettere tilgjengelig informasjon vil gjøre flere trygge på å gå over til elbil, mener Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

– Tapet av vinterrekkevidde varierer stort, fra mellom fire til over 30 prosent. Med bedre informasjon fra forhandler, vil færre få seg en ubehagelig overraskelse, sier hun.

I NAFS Elbilmonitor ble også nærmere 1 000 elbilister spurt om vinterrekkevidde. Hele 45 prosent av elbileierne er skuffet over vinterrekkevidden på elbilen deres.

– Det er et altfor høyt tall, og vi mener at dette tallet skyldes at forhandlerne ikke informerer godt nok om bilens vinterrekkevidde, sier Handagard.

Overmodent

Nå mener NAF og Forbrukerrådet at myndighetene bør sette krav om bedre informasjon om vinterrekkevidde.

– Enten man kjøper brukt eller ny elbil er bil noe av det dyreste man kjøper i dag, etter hus og hytte. I det minste må det gå tydelig frem av markedsføringen at bilene får kortere rekkevidde på vinteren, sier Iversen.

NAF har lenge fremmet kravet om realistiske tall for vinterrekkevidde overfor bilbransjen. Iversen er enig med NAF i at myndighetene må ta grep hvis bransjen ikke leverer.