Får endelig trene som normalt etter doser med sykdom og motgang