Asbest og asbestholdige byggematerialer er klassifisert som farlig avfall, og myndighetene stiller svært strenge krav til håndteringen.

– Avfall som inneholder asbest skal pakkes inn og forsegles før avhending, forteller daglig leder i Nord-Gudbrandsdal renovasjonsselskap, Pål Sverre Andgard, etter den uønskede hendelsen.

Han sier at denne handlingen medfører fare for forurensning av naturen, og at den også kan medføre en fare for mennesker.

– Sanering og opprydding av asbest krever spesialkompetanse og spesielt utstyr, og hendelsen påfører kommunen ekstra utgifter, sier Andgard.

Statsforvalteren i Innlandet er informert om saken.

– NGR har utstyr og kompetanse til å håndtere de fleste typer avfall, så det er ingen grunn til å dumpe hverken asbest eller annet avfall i naturen. NGR oppfordrer alle som har spørsmål om avfallshåndtering til å ta kontakt, og så finner vi en løsning, avslutter NGR-lederen.

En nærmere titt på avfallet. Foto: Privat