Det viser Regionale befolkningsframskrivinger 2022, utført av Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Fram til 2050 forventes det at landets befolkning totalt sett vokser med 11 prosent. Innlandet er et av fylkene med lavest framskrevet vekst og er forventet å øke med 4 prosent fra 2024 til 2050, sier SSB-forsker Sturla Løkken.

Av kommunene i Innlandet er Stange og Hamar de kommunene med høyest framskrevet vekst, med 15 prosent fra 2022 til 2050. Lesja og Skjåk har lavest vekst med fall på henholdsvis 21 og 19 prosent mot 2050.

– På landsbasis er det forventet at 40 prosent av kommunene i Norge vil oppleve en nedgang i folketallet fram mot 2050. I Innlandet er det framskrevet nedgang i 25 av 46 kommuner, som tilsvarer en andel på 54 prosent, sier Sturla Løkken.

– Framskrivingene viser at befolkningen i Norge sentraliseres. Det er også tydelig i Innlandet, der de større bykommunene typisk vokser mest i antall personer, sier Sturla Løkken.

For eksempel er Hamar forventet å vokse med omtrent 4 600 personer og Lillehammer med 3 500 personer fra 2022 til 2050. Sel, Nord-Fron og Våga i Gudbrandsdalen er de kommunene som faller mest, med henholdsvis 700, 600 og 600 personer fram til 2050.

Én av fire vil være over 70 år i 2050

Framskrivingene viser at befolkningen i Norge blir eldre. Fra 2020 til 2050 er andelen som er 70 år og eldre i befolkningen forventet å øke fra 13 til 21 prosent.

– Innlandet har den høyeste eldre-andelen av fylkene i 2022, og er forventet å ha det også i 2050. Andelen 70 år og eldre er på 17 prosent nå, og framskrives til 25 prosent i 2050, sier Sturla Løkken.

– Det vil si at hver fjerde person i Innlandet kan være 70 år og eldre i 2050, sier Sturla Løkken.

I Innlandet er det Ringsaker og Stange som er de yngste kommunene, med under 15 prosent som er 70 år og eldre i dag. Rendalen og Rendalen er de eldste kommunene med 24 prosent som er 70 år og eldre i 2022.

I 2050 forventes Åmot og Lillehammer å være de yngste kommunene i Innlandet, med 21 prosent eldre. Rendalen er den eldste kommunen med én tredjedel som er 70 år og eldre i 2050.

Allerede flere eldre enn yngre i Innlandet

– I løpet av de neste 30 årene er det framskrevet at bortimot alle norske kommuner vil få flere eldre enn unge. Landet samlet vil nå dette punktet i 2031. I Innlandet skjedde dette derimot allerede i 2019, først av alle fylkene, sier Sturla Løkken.

Mange av kommunene i Innlandet har allerede i dag flere eldre (65+) enn unge (0-19 år). For eksempel passerte Etnedal og Stor-Elvdal denne grensen allerede før 2010.

– Det er kun seks av de 46 kommunene i Innlandet som ikke allerede har flere eldre enn unge i 2022. Den siste kommunen som passerer grensen er Alvdal, og det venter vi vil skje om kun fem år, sier Sturla Løkken.

– Ved at unge flytter inn til sentrale strøk, og får barna sine der, bremses aldringen generelt i byene og byenes omland. Det forårsaker derimot høy aldring i distriktene. Det ser vi også tydelig i Innlandet, sier Sturla Løkken.