Jegerforbundet ber folk melde fra om syke eller døde fugler i naturen