– Det er på tide å se på muligheten for en felles rektor for begge skolene