Ulovleg skuterferdsel forstyrrer sårbar natur

foto