Nå starter arbeidet med «Bevaring av verdifull natur»