– Sammenlignet med samme kvartal i fjor var dette en økning i sykefraværet i Innlandet på 1,3 prosent. Økningen i Innlandet var noe mindre enn økningen i landet. Sykdommer i luftveiene er diagnosen som har økt mest, sier direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet.

Sammenlignet med 2. kvartal i fjor har det vært nedgang i sykefraværet innen flere diagnosegrupper. Innen sykdommer i luftveiene har det imidlertid vært en kraftig økning (+57,5 prosent) i 2. kvartal 2022.

Det har også vært en betydelig økning innen diagnosegruppen «allment og uspesifisert», på 18,6 prosent.

Muskel- og skjelettlidelser utgjør fortsatt størst andel av sykefraværet (37,0 prosent), men har hatt en liten nedgang sammenlignet med samme kvartal i fjor. Psykiske lidelser utgjorde nest størst andel (21,6 prosent), og denne har holdt seg stabil i flere år.

I Lesja og Dovre var det legemeldte sykefraværet på henholdsvis 5,0 og 4,2 prosent i andre kvartal av 2022. Det tilsvarer en nedgang på henholdsvis 3,9 og 5,5 prosent fra samme tid i 2021.