SJ Norge setter opp alternative løsninger på Dovrebanen