Lesjaleira og Grimsdalen nominert til Den nasjonale kulturlandskapsprisen: – Natur og landbruk går hand i hand