Beskjed til statsforvalteren: – Dovringer vil reagere negativt på ferdselsrestriksjoner i fjellet