Marianne (43) fra Dovre - en nøkkelbrikke i Farmen