Her er skadene etter «Hans» fortsatt synlige - vil utbedres i løpet av høsten