Fylkesordføraren i Møre og Romsdal: – Dersom ei jernbanebru over Lågen ikkje kjem på plass, kan godstransporten på Raumabanen forsvinne