I kveld er det duket for et nytt folkemøte om den pågående kommunereformen i Lesja og Dovre. Møtet arrangeres av Lesja og Dovre kommuner i kinosalen på Hjerkinnhus, og det var i utgangspunktet lagt opp til mange større tema på en kveld.

Tema for kvelden blir utmark, jakt, fiske og landbruk. Næring og samfunnsutvikling blir større tema på neste folkemøte, i mai.

Ordfører i Dovre, Bengt Fasteraune holder innledningen til møtet, og plan- og bygningssjef i Lesja kommune, Rigmor Bøe presenterer resultatet fra arbeidsgruppen sin om areal, plan, miljø, landbruk og næring.

Daglig leder for Norsk Villreinsenter Nord, Jo Skorem skal fortelle om villreinsenteret. Representanter for fjellstyrene skal holde presentasjoner på kveldens møte. Daglig leder Tommy Sønsterud for Lesja Fjellstyre og leder for Dovre fjellstyre, Stian Brenden.

Jo Skorem hadde omvisning på Villreinsenteret med de som ønsket foran møtet. Her viser han falkefangstanlegget til Kari Lothe Bjørnvolden (t.v.) fra Lesja Fjellstyre og kommunestyremedlem og medlem i Lesja fjellstyre, Kari Selsjord.