I Jøndalen på Dovre og like nord for Jøndalen er det funnet ei søye og et lam, som SNO antar er tatt av jerv. Søknaden ble sendt i går, mandag. Tirsdag undersøkte Statens Naturoppsyn et skadetilfelle som er rapportert i Muslidalen på Vestsida på Dovre. Dette ble dokumentert som usikker årsak.

Svar i dag eller onsdag

Fylkesmannen avventet vedtaket til SNO avga rapport fra Muslidalen. De sa nei til tillatelsen tirsdag kveld, men landbruksrådgiver for Lesja og Dovre, Ellen Sørumgard Syse, sier de har tett kontakt med Fylkesmannen. Det har tidligere i sommer vært søkt på skadefelling i samme område.

– Vi følger situasjonen videre. Det er blant annet kadaverhunder som er ute i området, sier hun.

Stille sommer

Så langt i beitesesongen har det ikke vært meldt om store tap, bortsett fra et 20-talls sauer som døde i Lesja av enda ukjent grunn, angivelig av romeplanten. Ifølge avisa GD, er to søyer sendt til undersøkelse på Veterinærinstituttet.

– Selv om det har vært stille, er vi såvidt i august, og jeg merker at det begynner å komme rapporter om lam som er savnet. Med så mange jerveynglinger i sommer, er det mange bekymrede bønder. Vi har ikke senkede skuldrer, sier Sørumgard Syse.

I Lom, Skjåk og Lesja har det vært fire forskjellige skadefellingstillatelser i sommer, uten at noe har blitt felt. En av skadefellingstillatelsene, som gjelder for Lom og Vågå, ble utvidet mandag, og gjelder til 11. august klokken 12.00.

Mindre registreringer så langt

Så langt i beitesesongen har fylkesmannen registrert en nedgang i rovviltskader, sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Antall meldte, undersøkte og skader påvist av fredet rovdyr har gått kraftig tilbake når det gjelder ulv, bjørn og kongeørn. For gaupe og jerv er det lite endringer, og fylkesmannen skriver på sine nettsider at det er nå fremover og mot sanking at jerveskadene gjør seg gjeldende.

– Det er for tidlig å trekke konklusjoner, tidligere år har visst at totalbildet kan endre seg en del i løpet av siste del av beitesesongen, skriver fylkesmannen.

Romeplanten: Rome (Narthecium ossifragum) er en plante i romefamilien. I Norge vokser planten opp til 1 000 m over havet, i myrlendte områder langs kysten nord tilTroms. Planten er giftig for sauer. Planten inneholder saponin, som kan gi lammene leverskader og føre til sykdommenalveld. (Kilde: Wikipedia)