I følge Statens vegvesen er det en avtale mellom vegvesenet og Miljødirektoratet som bestemmer når veien skal stenges i slike situasjoner. Når mer enn tusen rein oppholder seg mindre enn sju kilometer fra veien i over tolv timer, skal veien stenges. Overvåkinga på Hardangervidda fortsatte i helga.

Siste trekk i 1970

På Dovrefjell er det liten sjanse for at slike store reinstrekk vil oppstå, tror Espen Rusten i SNO.

– Det er ikke uten grunn at E6 og jernbanen kalles Dovrefjellsbarrieren. Det vandrer enkeltdyr over veien nå og da, men det har ikke vært trekk her på mange tiår, forklarer Rusten.

I følge en rapport far NINA fra 2013 som beskriver statusen og leveområdet til villreinen i Snøhetta-  og Knutshøområdet, var det siste trekket over E6 i 1970. Observasjonen var fra 1. mai og omhandlet en flokk fra Snøhetta på retur til sommerbeite fra Knutshø.

Mindre barriere

I dag regnes Hardangervidda som en av de europeiske villreinregionene. Rondane, Snøhetta, Sølnkletten og Knutsø kombinert regnes som den andre.  Riksveien over Hardangervidda er en mindre barriere for reinen enn hovedveiene i våre fjellområder.

– I følge GPS-sporingen av dyrene som er merket her, oppholder de seg i randsonen av villreinområdene. De står ikke og stanger slik som villreinen på Hardangervidda gjør nå, sier Rusten.

På Hardangervidda var det minimumstelling på over 9000 reinsdyr i fjor. Det er et vanskelig område å utføre tellinger i, og det er anslått at det er rundt 10 000 - 11 000 dyr der. Minstetellingen for det andre området viser nesten 8500 dyr.

På Hardangervidda har de store flokkene omtrent 8000 kvadratkilometer å bevege seg på. I de fire andre områdene er det omtrent 10 000 kvadratkilometer fordelt på sju delområder.