Sprell levande gudsteneste betyr at det var ei gudsteneste spesielt for og med barn. Temaet var Noahs Ark, og mange barn deltok aktivt i gudstenesta.

- Det er første gang vi lagar ei slik gudsteneste i Nord-Gudbrandsdalen, og vi trur det blir spennande og morosamt for barn og unge, fortalte Bjarte Leer-Salvesen, sokneprest i Dovre, før arrangementet. Og Bjarte fekk heilt rett.

Mangfald

Det var om lag hundre personar som kom til ei ganske så annleis gudsteneste i Dovre kyrkje. Det er ikkje ofte ein kan finne eit slikt mangfald på kyrkjebenkane som denne dagen. Dyr av alle slag, gamle og unge, kvardagskledde og festkledde, fleire med staselege bunadar. Til og med sjølvaste Noah var på plass, rett nok ei utkledd kyrkjeverge Elin Marit Angard, men absolutt ein truverdig Noah.

Fire stasjonar

Gudstenesta var lagt opp litt utanfor dei ordinære rammene. Mellom anna vart tekstlesinga og preika slått saman til ein presentasjon av soga om Noah og den store flaumen, levande fortalt av diakon Synnøve Toven. Ho nytta flanellogram og ei historie omskriven for barn, så det vart lettare for dei aller minste å følgje med. Ved forbøna hadde Bjarte lagt opp til fire stasjonar. Det var ofring rundt alteret, ein kunne kome og teikne korset frå dåpsvatnet, tenne ljos i ljosglobene eller finne skatt i skattekista som konfirmantane passa på. Omtrent alle ljosa i dei to ljosglobene var tent, noko som vitna om at nærmare 50 barn og vaksne var med på desse aktivitetane.

Ministrantar

Som eit ledd i konfirmasjonsopplæringa, får konfirmantane oppgåver gjennom kyrkjeåret. Denne dagen var eit knippe av årets konfirmantar med som hjelparar til presten, såkalla ministrantar. Jonas Myhrmoen, Julie Brenden, Jakob Hundevadt Dahl og Anna Kristine Berg passa på skattekista som Bjarte tidlegare i messa hadde vist inneheldt ein regnboge. I første Mosebok, der ein finn soga om Noahs ark, heiter det at regnbogen er symbolet på pakta mellom Gud og livet på jorda. Oppi skattekista låg det bilete av regnboger som ungane kunne ta med seg.

Ungdomsleiar

Ei av dei som var med på å lage karneval i kyrkja, var Jane Gipling Bonsaksen (14). Tidlegare på dagen hadde ho gjort ein god jobb med å hjelpe fleire av dei frammøtte ungane med ansiktsmåling og kostyme.

- I fleire år har ho vore medhjelpar i søndagsskolen, og ho gjer ein viktig jobb som ungdomsleiar på fleire ting i regi av kyrkja, fortel kyrkjeverge Elin Marit Angard.

Positiv respons

- Det er første gongen vi har prøvd eit slik opplegg i kyrkja. Vi er godt nøgde og føler vi skapte ei god gudsteneste med eit anna preg, meir eit festpreg, ikkje noko show. Dette er noko vi vil gjere meir av, både på Dombås og Dovre, fortel Elin Marit.

Attendemeldingane frå dei frammøtte var berre positive.

- Mange kom til oss etterpå og fortalte at det tykte dette var ein fin måte å ha gudsteneste på.

Flott tiltak

- Ja dette var absolutt eit flott tiltak, seier Rannei Hovde frå Dovre. Ho var på gudstensta saman med sonen sin Jens Ingvald, for anledninga utkledd som løve.

- Det er ikkje alltid så lett å gå i kyrkja med ein fireåring og prøve å halde han taus i tre kvarter, ler ho.

- Endelig var det ei gudstenesete med litt leven, ein annan måte å bruke kyrkja på, og eg håper dei vil fortsette med slike opplegg.

Og Jens Ingvald var også godt nøgd med dagen – det er ikkje kvardagskost å køyre båt med pepperkakeproviant i kyrkja, utkledd som løve!