Administrasjonens forslag om å midlertidig redusere aktiviteten ved Sel sjukeheim har i flere omganger skapt debatt. Nå skal sykehjemssituasjonen i Sel kommune settes under lupen.

Som en del av arbeidet med stillingsreduksjoner i Sel kommune er det foreslått å midlertidig redusere aktiviteten ved Sel sjukeheim med 3,4 årsverk. Denne reduksjonen skal gjennomføres gradvis etter at sengeavdelingen ved Lokalmedisinsk senter (LMS) er etablert. Dette var innstillingen fra formannskapet, som kommunestyret skulle vedta mandag. Tirsdag la Fylkesmannen i Oppland fram en oversikt over eldresituasjonen i alle kommunene i Oppland. Sel er en av tre kommuner som skal følges spesielt opp.

Les mer i papirutgaven av VIGGA.